top of page

История на училището

39007516_1900654146647510_15631217836645

Българското училище «Народни будители» в гр. Паралимни, Кипър, е създадено през 2009 година. Местната организация на Съюза на българите в Кипър наема помещение и благодарение на контактите с българската общност и местните организации и институции направи възможно създаването на българско училище и в район Фамагуста. (Паралимни е най-голямото населено място в района.) Първият училищен ръководител е г-жа Недялка Делчева, която заема длъжността до август 2018 година. Тя има огромен принос и роля за изграждането и развитието на училището ни през първите години на неговото съществуване.

Записаните петнадесет деца се обучават през май и юни, а на 20.09.2009 г. тържествено е открита първата учебна година с два пъти повече ученици. Огромна помощ при подготовката на документите и цялостната организация оказва г-жа Антония Велева от Посолството на РБългария в РКипър, сътрудничеството с която дава един успешен старт на училището.

С дарения от родители и от Свободен работнически синдикат (СЕК) Фамагуста са закупени компютър, принтер и озвучителна уредба. Оборудването на помещенията се осъществява чрез взаимодействие с „Училищен съвет“ Паралимни (орган към Министерството на образованието в Кипър, занимаващ се с материално-техническата база на училищата), от където ни предоставиха за ползаване чинове и бели дъски, с Техническото училище, в което учат много български ученици, както и с помощи и дарения от родители.

През втората учебна година (2010-2011) броят на учениците отново се удвоява - около 60 през м. септември. Тази тенденция налага преместването на училището в по-голяма сграда. Днес то разполага с 5 помещения, библиотека - съответно за възрастни и с детска литература. Класните стаи са оборудвани с бели дъски и чинове, мултимедии, което дава възможност за едно съвременно и модерно обучение.

В училище “Народни будители” днес се обучават над 100 деца от 4 до 18-годишна възраст, в паралелки за подготвителна група и 1-12 клас.

От август 2018 година за училищен ръководител е назначена г-жа Живка Милова, дългогодишен преподавател в училището.

Училището разполага с квалифициран учителски състав: Силвия Иванова - начален учител, Евгения Михнева - български език и литертура и история, Мая Миндева – география, Живка Милова – български език и литертура и история, Милка Николова - ръководител подготвителна група, народни танци, вокална група.

 

Учебните занятия се повеждат предимно в събота и неделя, както и извънкласните фоми, които са неразделна част от обучението на учениците. Всички ученици са включени в една или друга от тези форми, в зависимост от възрастта, потребностите и желанията им. Предлагаме изучаване на народни танци, етнография, национални обичаи и традиции, народознание, природно и културно национално наследство - дейности, свързани със съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции.

За учениците от 10, 11, 12 клас се организира подготовка за кандидатстуденски изпити по български език за българските университети.

За желаещите ученици е възможно и организирането на занималня за допълнителна помощ и подготовка.

По новите учебни програми при нас се дава възможност и за обучение по български език като втори за полагане на изпит и получаване на международно признат сертификат за ниво на владеене на български език, който може да послужи за следване в бългаските висши училища или при постъпване на работа в институциите на ЕС, както и в други институции.

Извън задължителната програма училището предлага и обучение по чужди езици - гръцки, английски, немски, руски (за деца и възрастни), като се осигурява възможност за явяване на изпит пред съответната национална институция за получаване на международно признат сертификат за ниво на владеене на езика.

Работим в постоянно взаимодействие с Посолството на Репблика България в Кипър, с всички български училища на острова, с български училища по света, с метни институции и организации. 

bottom of page